Gefen's Logo

הכשרות מקצועיות

כנשות אקדמיה ומחקר שפגשו את הפרקטיקה ויישמו אותה בבתי הספר, מול מטפלים, מנתחי התנהגות והורים אנחנו רואות את העברת הידע שצברנו כשליחות.

אנחנו מזמינות אתכם להנות ממדריכים, קורסים וכלים שיתנו לכם ידע פרקטי וכיווני מחשבה מחדשים ואפקטיביים. 

המשחקייה של מודל גפן
הכנה לאח או האחות הגדולים לקראת השינוי הגדול שמגיע עם תינוק חדש במשפחה
סולם חמשת הנקודות של מודל גפן
הכנה לאח או האחות הגדולים לקראת השינוי הגדול שמגיע עם תינוק חדש במשפחה
להורדה
אכילה
הכנה לאח או האחות הגדולים לקראת השינוי הגדול שמגיע עם תינוק חדש במשפחה
להורדה
המשחקייה של מודל גפן
הכנה לאח או האחות הגדולים לקראת השינוי הגדול שמגיע עם תינוק חדש במשפחה
סולם חמשת הנקודות של מודל גפן
הכנה לאח או האחות הגדולים לקראת השינוי הגדול שמגיע עם תינוק חדש במשפחה
להורדה
אכילה
הכנה לאח או האחות הגדולים לקראת השינוי הגדול שמגיע עם תינוק חדש במשפחה
להורדה
המשחקייה של מודל גפן
הכנה לאח או האחות הגדולים לקראת השינוי הגדול שמגיע עם תינוק חדש במשפחה
סולם חמשת הנקודות של מודל גפן
הכנה לאח או האחות הגדולים לקראת השינוי הגדול שמגיע עם תינוק חדש במשפחה
להורדה
אכילה
הכנה לאח או האחות הגדולים לקראת השינוי הגדול שמגיע עם תינוק חדש במשפחה
להורדה

חשוב לך לדעת עוד פרטים?
אנחנו כאן בשבילך.

לאיזה מייל ישלח המדריך? 💜
תהליך השליחה עלול לקחת עד כ2 דק׳, אנו ממליצים לבדוק גם את תיבת הSpam, במקרה ולא הגיע מאיתנו מייל כלל, צרו קשר